Zarząd Stowarzyszenia

Celem działania Stowarzyszenia jest inicjowanie szeroko pojętych działań kulturalnych, przede wszystkim organizacja widowisk, tworzenie parku historycznego i promowanie regionu, a także działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz zrównoważonego rozwoju.

Prezes Stowarzyszenia Dzieje
Tomasz Łęcki

Wiceprezes Stowarzyszenia Dzieje
Wiesław Kaniecki

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Dzieje

 • Stefan Ogorzałek

Jak nas wesprzeć?

 • dołącz do nas i twórz z nami widowiska historyczne
 • wpłać darowiznę pieniężną na konto bankowe Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie DZIEJE
ul. Źródlana 33
62-095 Murowana Goślina

NIP: 7773220374
Pobiedzisko - Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach
Nr konta: 64 9044 0001 0020 0240 5531 0001

Realizowane projekty

Fundusz patriotyczny - Wzmocnienie zaplecza technicznego Parku Dzieje w Murowanej Goślinie

Dzięki środkom z Funduszu patriotycznego zakupiliśmy właśnie nowy, elektryczny pojazd techniczny do prac na terenie widowisk, klimatyzatory oraz dwa kontenery magazynowe. Ponadto uszyte zostały kostiumy do widowiska dziennego “Na skrzydłach” z udziałem ptaków drapieżnych.


Infrastruktura kultury - Budowa sieci wodociągowej zasilającej Park Dzieje w Murowanej Goślinie

Projekt budowy sieci wodociągowej zasilającej Park Dzieje i jego realizacja możliwa jest dzięki dotacji z Infrastruktury kultury. Obecnie wciąż trwają prace realizujące to zadanie.


Proo - Transformacyjna zmiana funkcjonowania Stowarzyszenia i Parku DZIEJE

Środki z PROO służą nam do rozwoju - przeznaczone są m.in. na wypracowanie strategii działania na najbliższe 10 lat oraz stworzenie nowej identyfikacji wizualnej. Ponadto finansują zajęcia jazdy konnej i kaskaderki konnej oraz umożliwiają zakup materiałów i sprzętów na potrzeby wolontariatu i zaplecza socjalnego Parku Dzieje.


Nowefio - Akademia Parku Dzieje - Wzmacniamy Wolontariat. Edycja 2023-2024

Nowefio to projekt finansujący działającą na co dzień Akademię Parku Dzieje i odbywające się w ramach niej warsztaty: konne, fechtunku, taneczne, aktorskie, kostiumowe, rekwizytorskie, organizacyjne i akrobatyczne. Ponadto dotacja umożliwia nam zrobienie zakupów na potrzeby wolontariatu, np. doposażenie kulis.


Korpus Solidarności - Wzmacniamy wolontariat w Stowarzyszeniu Dzieje

Projekt finansowany z NIW-CRSO w ramach Korpusu Solidarności - Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, zakłada utworzenie stanowiska koordynatora wolontariatu, żeby sprawniej zarządzać rosnącą grupą wolontariuszy.

Zadaniem koordynatora jest usystematyzowanie procesu zarządzania wolontariatem (co przy ok. 300 osobach, stan na 2023 rok, stanowi wyzwanie organizacyjne) i zaadaptowanie dotychczasowych sposobów zarządzania do rosnących potrzeb.

Ponadto udział w projekcie umożliwia członkom Stowarzyszenia uczestnictwo w wizytach studyjnych, które są niezbędne dla zdobywania dobrych praktyk. Dodatkowo wspiera organizowanie licznych szkoleń podnoszących kompetencje koordynatorów poszczególnych zespołów.


Minigranty

KONKURS NA MINIGRANTY NA INICJATYWY WOLONTARIACKIE - edycja 2023

Stowarzyszenie "Dzieje" serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na Minigranty na Inicjatywy Wolontariackie. Konkurs jest kierowany do wolontariuszy Korpusu Solidarności.

Przykładami inicjatyw wolontariackich mogą być ciekawy kostium, rekwizyt, czy zorganizowanie integracji dla wolontariuszy, np. w formie gry terenowej.

Celem konkursu jest zachęcanie do aktywności wolontariackiej, wsparcie oddolnych działań wolontariackich na rzecz tworzenia wydarzeń historycznych, rozwój i wzmacnianie kompetencji wolontariackich oraz promocja wolontariatu.

Wnioski można składać do 24.11.2023r. na adres mailowy podany w regulaminie lub w biurze Stowarzyszenia.

W 2023 roku zostaną przyznane 4 minigranty.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie!


Zrealizowane projekty

Akademia Parku Dzieje 2022-2024 - Wzmacniamy Wolontariat

W ramach projektu przygotowaliśmy wolontariuszy do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie gminy Murowana Goślina w 2022 i 2023. Przygotowania odbyły się poprzez przeprowadzenie odpowiednio sprofilowanych warsztatów.


W ramach Akademii przeprowadziliśmy warsztaty:


 • Akrobatyczne,
 • Aktorskie,
 • Choreograficzne,
 • Fechtunku,
 • Krawieckie,
 • Rekwizytorskie,
 • Komunikacji i organizacji w projektach kulturalnych.

W związku z przeprowadzonym projektem opracowany został Katalog Dobrych Praktyk, który publikujemy tutaj:


PobierzDarmowa wizyta w Parku Dzieje z Niepodległą

Wszystkie wydarzenia w ramach projektu będą przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin wielodzietnych oraz osób objętych wsparciem ośrodka pomocy i są bezpłatne dla uczestników w ramach realizacji programu Niepodległa. W celu rezerwacji biletów przejdź na stronę wydarzenia.


Dowiedz się więcejDzieje 2.0 - platforma zarządzania organizacją kulturalną

Projekt zakłada stworzenie aplikacji dedykowanej organizacjom przygotowującym wydarzenia kulturalne. Stowarzyszenie opierając się na doświadczeniach organizacji widowisk plenerowych zidentyfikowało potrzebę narzędzia służącego wzmocnieniu kompetencji cyfrowych kadr kultury (szczególnie z obszaru NGO). Szczególnie istotnymi elementami platformy są moduły służące zarządzaniu strukturą organizacji (w tym usprawnieniu komunikacji), zapewnieniu obsługi wymaganych procesów, utrzymaniu wszystkich zbiorów danych (również osobowych) w jednym miejscu – tym samym odpowiadając na potrzeby funkcjonalne i wymagania prawne (np.: RODO).

Dzięki stworzeniu platformy z narzędziami webowym możliwe też będzie dzielenie się wewnątrz struktury organizacji treściami kulturalnymi. Profesjonalizacja kadr kultury poprzez wyposażanie ich w narzędzia wzmacniające kompetencje cyfrowe, może ułatwić znalezienie odpowiedniego sposobu na nową rzeczywistość wkraczającą także do świata kultury.

Przejdź do publicznego repozytorium i pobierz pliki instalacyjne: LINK

Pobierz TUTORIAL: LINK

Ministerstwo kultury

Wodna scenografia Widowiska Historycznego "Orzeł i Krzyż" prezentowanego w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie

Projekt "Wodna scenografia Widowiska Historycznego "Orzeł i Krzyż" prezentowanego w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie"
Wartość Projektu: 370 000,00 zł
W całości "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury"

Spotkania z historią w Parku Dzieje

Projekt "Spotkania z historią w Parku Dzieje" można zdefiniować jako rozbudowę dotychczasowej oferty kulturalnej Stowarzyszenia DZIEJE poprzez zorganizowanie wydarzenia kulturalnego odbywającego się w porze dziennej. W wyniku realizacji Projektu zagospodarowany zostanie teren tzw. "Starego Probostwa" w Murowanej Goślinie na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych, których tematyką będzie historia i kultura Polski z okresu początków państwa polskiego.

Organizowane wydarzenia będą wyjątkową okazją, aby w niecodzienny sposób poznać historię, kulturę i obyczaje dawnej Polski. Odwiedzający będzie przenosić się w rzeczywistość z przeszłości. Będzie można m.in. obejrzeć inscenizację historyczną czy pokazy jeździeckie.

Odbiorcami Projektu będą rodziny z dziećmi, uczestnicy wyjazdów grupowych, wycieczek szkolnych i kolonii oraz obozów letnich, a także dorośli i osoby starsze. Przygotowane atrakcje umożliwią poznanie wielu wydarzeń związanych z historią Polski w sposób ciekawy, nieszablonowy i interakcyjny. Dobór atrakcji i możliwych aktywności uczestników zostanie uzupełniony odpowiednim doborem animatorów. Pozwoli to na przygotowanie kompleksowej i spójnej oferty wskazanej grupy odbiorców.

Głównym celem Projektu jest organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym na terenie Murowanej Gośliny wnoszących trwały wkład w zachowanie i utrwalanie dziedzictwa kulturowego regionu.

Cele szczegółowe:

 • poprawa dostępności do kultury w regionie,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu,
 • poprawa oferty kulturalno - turystycznej poprzez rozszerzanie zakresu usług o charakterze kulturalnym realizowanych w regionie,
 • poprawa stanu wiedzy mieszkańców regionu na temat historii, obyczajów i kultury dawnej Polski,
 • edukacja kulturalna i historyczna dzieci i młodzieży,
 • wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno - gospodarczego,
 • integracja mieszkańców regionu poprzez zaangażowanie dużej liczby osób w organizację wydarzeń na zasadzie wolontariatu,
 • aktywizacja lokalnej społeczności.

Wartość Projektu: 1 699 000,00 złotych
Wkład Funduszy Europejskich: 700 000,00 złotych

Planujemy, iż Park Dzieje w okresie realizacji Projektu odwiedzi 30 000 osób.

Zapytania ofertowe

Utworzenie niezbędnej, trwałej infrastruktury wraz
z wykupem gruntów służącej realizacji wielkiego widowiska nocnego Orzeł i Krzyż


Zaprojektowanie kompletnej Instalacji efektów wodnych dla Wielkiego Nocnego Widowiska „Orzeł i Krzyż” w Murowanej Goślinie w ramach zadania: „Utworzenie niezbędnej, trwałej infrastruktury wraz z wykupem gruntów służącej realizacji wielkiego widowiska nocnego Orzeł i Krzyż”oraz wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej w zakresie koniecznym do: realizacji zadania, do uzgodnienia zastosowanych rozwiązań z pozostałymi branżami, do wykonania prac scenograficznych na podstawie tejże dokumentacji a także nadzór autorski nad w/w pracami wykonawczymi.


Utworzenie niezbędnej, trwałej infrastruktury wraz
z wykupem gruntów służącej realizacji wielkiego widowiska nocnego Orzeł i Krzyż


Zaprojektowanie kompletnej Instalacji Nagłośnienia dla Wielkiego Nocnego Widowiska „Orzeł i Krzyż” w Murowanej Goślinie w ramach zadania: „Utworzenie niezbędnej, trwałej infrastruktury wraz z wykupem gruntów służącej realizacji wielkiego widowiska nocnego Orzeł i Krzyż” oraz wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej w zakresie koniecznym do: realizacji zadania, do uzgodnienia zastosowanych rozwiązań z pozostałymi branżami, do wykonania prac scenograficznych na podstawie tejże dokumentacji, a także nadzór autorski nad w/w pracami wykonawczymi.


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyrobów (w tym kontenerów) dla Stowarzyszenia Dzieje:


I. Kontenery – 15 sztuk
II. Szafki ubraniowe –(50 sztuk) wraz z ławkami (30 sztuk)
III. Wyposażenie rekwizytorni (komplet)
IV. Zadaszenie – 2 szt.
V. Stół piknikowy wraz z ławkami - 8 szt.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym:


Zapytanie ofertowe na dostawę 8 sztuk kontenerów, 2 kontenerów sanitarnych z wyposażeniem, 40 szafek dwuosobowych z ławkami


Stowarzyszenie Dzieje zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:
8 sztuk kontenerów
2 kontenerów sanitarnych z wyposażeniem
40 szafek dwuosobowych z ławkami
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Nazwę i adres firmy
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego
 • Wartość oferty (netto oraz brutto)
 • Termin ważności oferty
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Prosimy o przesłanie oferty wyłącznie droga mailową na adres: marta.mleczko@parkdzieje.pl do dnia 17.07.2020 do godziny 16.00.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.


Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora ds. finansowo - księgowych dla projektu "Spotkanie z historią w Parku Dzieje"