Zarząd Stowarzyszenia

Celem działania Stowarzyszenia jest inicjowanie szeroko pojętych działań kulturalnych, przede wszystkim organizacja widowisk, tworzenie parku historycznego i promowanie regionu, a także działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz zrównoważonego rozwoju.

Prezes Stowarzyszenia Dzieje
Tomasz Łęcki

Wiceprezes Stowarzyszenia Dzieje
Wiesław Kaniecki

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Dzieje

 • Adriana Wojtkowiak
 • Maria Łęcka

Jak nas wesprzeć?

 • dołącz do nas i twórz z nami widowiska historyczne
 • przekaż 1% swojego podatku na OPP i wpisz do deklaracji podatkowej PIT za poprzedni rok nasz numer KRS 0000383777
 • wpłać darowiznę pieniężną na konto bankowe Stowarzyszenia:

  Stowarzyszenie DZIEJE
  ul. Gen. T. Kutrzeby 10
  62-095 Murowana Goślina

  NIP: 7773220374
  Pobiedzisko - Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach
  Nr konta: 64 9044 0001 0020 0240 5531 0001

Realizowane projekty

Wodna scenografia Widowiska Historycznego "Orzeł i Krzyż" prezentowanego w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie

Projekt "Wodna scenografia Widowiska Historycznego "Orzeł i Krzyż" prezentowanego w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie"
Wartość Projektu: 370 000,00 zł
W całości "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury"

Spotkania z historią w Parku Dzieje

Projekt "Spotkania z historią w Parku Dzieje" można zdefiniować jako rozbudowę dotychczasowej oferty kulturalnej Stowarzyszenia DZIEJE poprzez zorganizowanie wydarzenia kulturalnego odbywającego się w porze dziennej. W wyniku realizacji Projektu zagospodarowany zostanie teren tzw. "Starego Probostwa" w Murowanej Goślinie na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych, których tematyką będzie historia i kultura Polski z okresu początków państwa polskiego.

Organizowane wydarzenia będą wyjątkową okazją, aby w niecodzienny sposób poznać historię, kulturę i obyczaje dawnej Polski. Odwiedzający będzie przenosić się w rzeczywistość z przeszłości. Będzie można m.in. obejrzeć inscenizację historyczną czy pokazy jeździeckie.

Odbiorcami Projektu będą rodziny z dziećmi, uczestnicy wyjazdów grupowych, wycieczek szkolnych i kolonii oraz obozów letnich, a także dorośli i osoby starsze. Przygotowane atrakcje umożliwią poznanie wielu wydarzeń związanych z historią Polski w sposób ciekawy, nieszablonowy i interakcyjny. Dobór atrakcji i możliwych aktywności uczestników zostanie uzupełniony odpowiednim doborem animatorów. Pozwoli to na przygotowanie kompleksowej i spójnej oferty wskazanej grupy odbiorców.

Głównym celem Projektu jest organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym na terenie Murowanej Gośliny wnoszących trwały wkład w zachowanie i utrwalanie dziedzictwa kulturowego regionu.

Cele szczegółowe:

 • poprawa dostępności do kultury w regionie,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu,
 • poprawa oferty kulturalno - turystycznej poprzez rozszerzanie zakresu usług o charakterze kulturalnym realizowanych w regionie,
 • poprawa stanu wiedzy mieszkańców regionu na temat historii, obyczajów i kultury dawnej Polski,
 • edukacja kulturalna i historyczna dzieci i młodzieży,
 • wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno - gospodarczego,
 • integracja mieszkańców regionu poprzez zaangażowanie dużej liczby osób w organizację wydarzeń na zasadzie wolontariatu,
 • aktywizacja lokalnej społeczności.

Wartość Projektu: 1 699 000,00 złotych
Wkład Funduszy Europejskich: 700 000,00 złotych

Planujemy, iż Park Dzieje w okresie realizacji Projektu odwiedzi 30 000 osób.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę 8 sztuk kontenerów, 2 kontenerów sanitarnych z wyposażeniem, 40 szafek dwuosobowych z ławkami


Stowarzyszenie Dzieje zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:
8 sztuk kontenerów
2 kontenerów sanitarnych z wyposażeniem
40 szafek dwuosobowych z ławkami
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Nazwę i adres firmy
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego
 • Wartość oferty (netto oraz brutto)
 • Termin ważności oferty
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Prosimy o przesłanie oferty wyłącznie droga mailową na adres: marta.mleczko@parkdzieje.pl do dnia 17.07.2020 do godziny 16.00.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.


Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora ds. finansowo - księgowych dla projektu "Spotkanie z historią w Parku Dzieje"